GÖMÜLÜ DİŞLER VE CERRAHİ

Gömülü Dişler

20 yaş dişleri olarak da bilinen 8 numaralı dişler toplumda oldukça yüksek oranda gömülü kalma potansiyellerine sahiptirler. Özellikle alt çenelerde yer darlığına bağlı olarak sağlıklı süremeye yer bulamayan bu dişler dönemsel olarak ciddi sıkıntılar meydana getirebilmektedir.

Özellikle zaman içinde gıdaların daha yumuşak hale gelmesi ile çiğneme alanı daralmış ve 20 yaş dişlerine ihtiyaç duyulmamaya başlanmıştır. Çiğneme fonksiyonuna katkıda bulunmadığı ve zamanla sürmek için yer bulamadığından son dönemlerde gömülü kalma oranı oldukça artmıştır. Yer darlığına bağlı olarak süremeyen dişler öndeki dişleri sıkıştırarak enfeksiyonlar, çene kistleri, ağrı ve ciddi apselere yol açabilmektedir.

Çoğu zaman meydana gelen enfeksiyonlar ve ağrı sonrasında varlığı tespit edilen gömülü dişler çoğu zaman küçük cerrahi müdahaleler sonucunda çekilebilmektedir.

  Gömülü dişler farklı şekilde konumlanabilmektedir. Bulundukları konuma göre zorluk derecesi belirlenen cerrahi müdahaleler, çoğu zaman panoramik radyografiler sonucunda kesinlik kazanabilmektedir. Özellikle alt çenede bulunan gömülü dişler, alt çenede bulunan sinirle komşuluk gösterebilmektedir. Bu şekildeki vakalarda BT ( Bilgisayarlı Tomografi) incelemesi gerekmektedir. Bu sayede sinir- diş komşuluğu belirlenip çalışma hassasiyeti belirlenip müdahaleler gerçekleşmektedir.

Gömülü dişlerin konumları şu şekilde tanımlanmaktadır:

Gömülü diş müdahaleleri sonrasında hastalar bazı sıkıntılarla karşılaşmaktadır. İşlem esnasında kesinlikle herhangi bir ağrı ile karşılaşılmamasına rağmen işlem sonrasında çekilen bölgede şişlik meydana gelebilmektedir. 3-7 gün arasında devam edebilen şişlik esnasında hastalar ağrı kesiciler sayesinde ağrı hissetmemektedir.

Gömülü dişlerin çekimleri özellikle çene cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Cerrahi nosyonu olan hekimlerimiz de gömülü diş operasyonları yapabilmektedir. Özellikle zorluk derecesi yüksek müdahalelerde uzman hekim müdahalesi tavsiye edilmektedir.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?