Kemik Augmentasyonları (Kemik Ekleme)

KEMİK AUGMENTASYONLARI (KEMİK EKLEME)

İleri derecede kemik yetersizliği bulunan özellikle üst çene ön bölge veya alt cene arka bölge  vakalarında dental implantların fonksiyonel ve estetik olarak uygun pozisyonda yerleştirilmesi çoğu zaman bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorunu çözmek üzere uygulanan yöntemlerden birisi de bölgenin otojen(bireyin kendi kemiği ile)onlaygreftler ile augmentasyonudur. Bu amaçla coğunlukla alt cene arka bölgeden   elde edilen otojen kemik greftleri kemiğin yetersiz olduğu bolgelere yerleştirilip osteosentez vidaları ile fikse edilmektedir. Cerrahi yöntemin amacı kemik defektlerinin augmentasyonu sonrası implant cerrahisine hazır hale getirilmesidir.Bu yöntem sayesinde implant uygulamasi için varolan yetersiz kemik hacminin yeterli hale getirilip,uygun boy ve çapta implant uygulanabilinir.

İmplant tedavisi, yeterli kemik miktarının bulunması ve çeneler arası ilişki ile yakından ilgilidir. Alveol kemiğinin genişliği ve/veya yüksekliği implant yerleştirilmesi için yeterli olmadığı durumlarda otojen kemik greftleri, alloplastik materyaller, distraksiyonosteogenezis gibi teknikler kullanılır.

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?